skip to Main Content
Vsebine na spletni strani ne posodabljamo, zato so lahko informacije netočne. Za zadnje informacije glede pandemije in ukrepov spremljajte nijz.si
I. O portalu

Spletno stran zascitimo.si in portal akcija.zascitimo.si upravlja Zavod 404, Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana. Namen je povezovanje uporabnikov, ki ponujajo izdelavo zaščitnih mask in vizirjev s pomočjo 3D tiskalnikov in uporabnikov, ki povprašujejo po teh zaščitnih maskah in vizirjih.

Modeli mask in vizirjev so bili ustvarjeni v okviru vseslovenske iniciative Zaščitimo Slovenijo oz. v okviru drugih, podobnih, mednarodnih iniciativ. Vsakdo jih lahko brezplačno prenese s spletne strani zascitimo.si oz. do njih dostopa preko povezav objavljenih na omenjeni spletni strani.

Gre za masko za domačo uporabo, za higiensko masko. Za izdelavo maske je primeren katerikoli 3D tiskalnik, maska pa je ob ustrezni nevtralizaciji namenjena večkratni uporabi. Zaščitna maska ni medicinski pripomoček niti osebna varovalna oprema, zato ne zagotavlja popolne zaščite pred okužbo z boleznijo COVID-19 ali morebitnimi drugimi boleznimi. Zaščitna maska ni certificirana in je namenjena zgolj za osebno uporabo neprofesionalnih posameznikov. Proizvajalec maske zato ne jamči za njene morebitne napake ali za škodo, ki bi zaradi uporabe maske morebiti nastala. Pri uporabi maske je treba dosledno spoštovati navodila za uporabo! Zapisano velja tudi za zaščitni vizir.

Del portala »Maska za junake« je namenjen spremljanju povpraševanja po zaščitnih maskah s strani različnih nevladnih, neprofitnih in drugih organizacij, ki vlagajo napore v pomoč posameznikom in skupnosti v času epidemije COVID-19 in pri svojem delu potrebujejo zaščitna sredstva kot sta maska in vizir. Organizacije svoje povpraševanje sporočajo prek administratorja portala, prek naslednjih kontaktov: info@zascitimo.si.

Del portala »Maska za prijatelja« je namenjen omogočanju povpraševanja po zaščitnih maskah posameznikom za lastne, domače potrebe, povezave s ponudniki in s tem realizacije njihovih potreb.

II. Uporaba portala

Portal lahko uporabljajo registrirani posamezniki. Ob registraciji navedejo svoje osebno ime (ime in priimek) in e-naslov, ča tako želijo, tudi telefonsko številko za osebno govorno komunikacijo, določijo geslo in sprejmejo te Splošne pogoje.

Registrirani uporabniki so tako posamezniki, ki povprašujejo po zaščitnih maskah in/ali vizirjih kot tudi posamezniki, ki ponujajo njihovo tiskanje.

Registrirani uporabnik odda svoje naročilo v za to namenjen obrazec, pri čemer vanj vpiše občino prebivališča, velikost zaščitne maske (S,M,L) in/ali model vizirja. Naročilo s temi podatki (občina prebivališča, velikost zaščitne maske in/ali model vizirja ter količina potrebnih zaščitnih sredstev) vidijo registrirani ponudniki 3D tiskanja. Kontaktni podatek o naročniku (osebno ime in e-naslov) je posredovan le ponudniku, ki sprejme naročilo, za namen vzpostavitve kontakta s povpraševalcem. Hkrati se za isti namen povpraševalcu posreduje osebno ime in e-naslov ponudnika, ki je naročilo sprejel. Podrobnosti izvedbe naročila dogovorita povpraševalec in ponudnik sama. Portal ni odgovoren ne za realizacijo ne za izvedbo naročila, višino stroškov, nadomestil ipd.

Naročilo je na portalu zaključeno, ko povpraševalec na portalu potrdi, da je naročene izdelke prejel. V primeru Tiskanja za junake, zaključek naročila potrdi administrator.

Registrirani uporabniki lahko na upravljavca, na e-naslov: info@zascitimo.si. naslavljajo tudi različna vprašanja v povezavi s storitvami tiskanja zaščitnih sredstev.

Registrirani uporabnik se lahko kadarkoli odloči za prenehanje uporabe portala. Svojo registracijo lahko izbriše prek ustreznega obrazca.

III. Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov registriranih uporabnikov portala je Zavod 404.

Pravni temelj za njihovo obdelavo je točka b prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – podatki so potrebni za izvedbo dogovora o povezavi povpraševalcev in ponudnikov zaščitnih sredstev v okviru iniciativ Tiskamo za junake in Tiskamo za prijatelje.

Osebni podatki so za namen izvedbe dogovora (povezave povpraševalca in ponudnika) izmenjani zgolj med povpraševalcem in ponudnikom, ki sprejme naročilo. Do te faze je naročilo potencialnim ponudnikom vidno le v anonimizirani obliki (le občina, količina zaščitnih sredstev, velikost maske in/ali model vizirja).

Osebni podatki se obdelujejo do zaključka naročila, hranijo pa se še največ tri leta po tem.

Upravljavec osebnih podatkov za vse prenose osebnih podatkov uporabnikov uporablja tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh informacij, poslanih z naročili.

Izven teh splošnih pogojev lahko upravljavec osebne podatke uporabnikov obdeluje le, če to od njega terja zakon ali če za določeno obdelavo osebnih podatkov pridobi privolitev uporabnika. Upravljavec osebnih podatkov uporabnikov ne posreduje v tretje države.

Registrirani uporabniki lahko svoje pravice iz naslova varstva osebnih podatkov (pravica do popravka, izbrisa, dostopa do podatkov in prenosljivosti podatkov) uveljavijo prek e- sporočila na naslov: info@zascitimo.si. V primeru zavrnitve pravice imajo možnost pritožbe na Informacijskega pooblaščenca, Dunajska 22, Ljubljana.

Portal akcija.zascitimo.si uporablja »piškotke«, vendar zgolj takšne, ki so nujni za zagotovitev storitve in niso odvisni od privolitve posameznika. Razvidni so v spodnji preglednici.

Ime Namen Iztek
csrftoken Preprečevanja napadov pri pošiljanju podatkov. 1 leto
sessionid Povezovanje uporabniških sej. 14 dni

Spletna stran zascitimo.si uporablja »piškotke«, takšne, ki so nujni za zagotovitev storitve in niso odvisni od privolitve posameznika in tudi takšne, ki niso obvezni in se namestijo zgolj, če se uporabnik s tem strinja. Razvidni so v spodnji preglednici.

Ime Namen Tip Iztek
cookielawinfo-checkbox-necessary Piškotek uporablja GDPR Cookie Consent vtičnik, ki z njim preverja ali je uporabnik dovolil uporabo obveznih piškotkov. obvezen 1 ura
cookielawinfo-checkbox-non-necessary Piškotek uporablja GDPR Cookie Consent vtičnik, ki z njim preverja ali je uporabnik dovolil uporabo neobveznih piškotkov. obvezen 1 leto
viewed_cookie_policy Piškotek uporablja GDPR Cookie Consent vtičnik, ki z njim preverja ali se je uporabnik strinjal z uporabo piškotkov. Z njim se ne shranuje nobenih osebnih podatkov. neobvezen 1 ura
_ga Piškotek, ki ga namesti Google Analytics. Uporablja se za spremljanje statistike obiskov na spletni strani. Piškotek informacije shranjuje anonimno. neobvezen 2 leti
_gat_gtag_UA_161436796_2 Piškotek, ki ga namesti Google Analytics. Uporablja se za ločevanje uporabnikov spletne strani. neobvezen 1 minuta
_gid Piškotek, ki ga namesti Google Analytics. Uporablja se za spremljanje statistike obiskov na spletni strani. Piškotek informacije shranjuje anonimno. neobvezen 1 dan
IV. Veljavnost Splošnih pogojev

Ti Splošni pogoji veljajo od dneva, ko se objavijo na spletni strani zascitimo.si in na akcija.zascitimo.si. Upravljavec portala si pridržuje pravico spreminjanja teh Splošnih pogojev. Vse spremembe se javno objavijo na spletni strani zascitimo.si/splosni-pogoji in na akcija.zascitimo.si/privacy_policy in veljajo od dneva takšne spletne objave. Registrirani uporabniki so o spremembi Splošnih pogojev obveščeni po e-pošti. Šteje se, da so spremembe sprejeli, kolikor v 8-h dneh po obvestilu ohranijo registracijo.

Back To Top