skip to Main Content

Smo ekipa prostovoljcev iz različnih industrij in s povezovanjem Slovenije želimo v času pandemije koronavirusa osveščati javnost o upoštevanju navodil NIJZ in ostalih uradnih institucij (WHO, UKC …) ter v čim krajšem času zagotoviti preskrbo z osnovnimi zaščitnimi sredstvi za ljudi, ki jih potrebujejo. Skupaj nam bo uspelo, saj nas je iz ure v uro več!

  • Iniciativa ponuja brezplačen odprtokoden format za izdelavo 3D maske Gladius Friends za osebno uporabo.
  • Posameznike povezuje s projektom Maska za prijatelja in tako predstavlja platformo povezovanja tistih, ki lahko pomagajo s tiskanjem 3D maske Gladius Friends in fizičnih oseb, ki si želijo maske za svojo lastno zaščito in zaščito svojih bližnjih.
  • Skupnost aktivno tiska prve testne maske 3D Gladius Heroes, za katere upamo, da bodo lahko kmalu po celem svetu pomagale zdravstvenemu osebju v kriznih trenutkih.

Oblikujemo tudi krovno zbirališče vseh odličnih idej, ki jih posamezniki in podjetja predstavljajo kot potencialne alternative za zaščito pred okužbo s koronavirusom in ponudba open source virov / navodil za lastno izdelavo določenih sredstev (maska, vizir, razkužilo).

Back To Top